Κλωστοϋφαντουργία Βαρβαρέσος – Νάουσα

Facebook Twitter Google Plus Instagram YouTube

H Πίτος κ ΣΙΑ ΟΕ ανταποκρίθηκε άμεσα στις απαιτήσεις της τοπικής κλωστοϋφαντουργίας Βαρβαρέσος για την αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών τμημάτων που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της, αλλά και με την ταυτόχρονη παροχή υλικού και τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση της νέας πτέρυγας της.

Συγκεκριμένα μελετήθηκαν και παραδόθηκαν τα έργα οδεύσεων καλωδίων, καλωδίωση υψηλών διατομών, προϊόντα αυτοματισμού και ελέγχου για την γραμμή παραγωγής.

Η εταιρία μας παραμένει πιστή στις αρχές της και συνεχίζει να υποστηρίζει την βιομηχανία με την αδιάκοπη παροχή υλικού για την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων της.